This document is in Dutch, there is no English translation.
October 17, 2019

Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019

Het is vaak onduidelijk wat de financiële én maatschappelijke gevolgen van digitale aanvallen en spionage zijn. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat organisaties: 1) niet iedere aanval opmerken; 2) niet iedere aanval publiek bekend willen maken; en 3) niet altijd kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van een aanval op de lange termijn. Bedrijven en overheid hebben daardoor een onvolledig beeld van de kosten en baten van investeringen in cyberveiligheid. Het investeringsniveau kan dan te hoog of te laag zijn. Dit staat in de Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019 die het Centraal Planbureau (CPB) zojuist publiceerde.
Main image

De snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI) zorgen voor nieuwe risico’s, maar ook voor nieuwe kansen voor cyberveiligheid. Onzekerheid en onvolledige informatie bemoeilijken beleid voor cyberveiligheid. Het versplinterde landschap van initiatieven op het gebied van samenwerking en voorlichting kan informatievoorziening belemmeren. Nederlandse bedrijven hebben in het afgelopen jaar meer maatregelen genomen ter verhoging van weerbaarheid. Huishoudens blijven kwetsbaar: 8,5 procent was in 2018 slachtoffer van een digitaal misdrijf. 

Contacts

Foto Bastiaan Overvest
Bastiaan Overvest +31 6 21358951 Read more
Foto Marielle Non
Marielle Non +31 6 11048711 Read more
Foto Milena Dinkova
Milena Dinkova +31 6 11265760 Read more
Foto Ramy El-Dardiry
Ramy El-Dardiry +31 88 984 60 00 Read more
Foto Rinske Windig
Rinske Windig 06 1107 8864 Read more

Read more about