This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 20, 2019

Position paper digitalisering

Digitalisering beïnvloedt de samenleving, en leidt tot maatschappelijke kansen en uitdagingen. In dit position paper wordt de impact van digitalisering geanalyseerd vanuit een economische invalshoek. Economische efficiënties en publieke belangen worden door nieuwe producten, diensten en technologieën geraakt. Het CPB draagt actief bij aan het groeiend begrip in de economische wetenschap voor digitalisering door nieuw onderzoek op te zetten.

CPB onderzoek naar digitalisering kent drie thema’s:

  • Verandering van waardecreatie door digitalisering
  • De impact van digitalisering op verdeling
  • Rol van data in het digitale tijdperk
     

Authors

Ramy El-Dardiry

Read more about