This publication is in Dutch, there is no English translation!
February 27, 2020

Publicatie economische raming 2020 en 2021 en middellangetermijnverkenning 2022-2025

Op dinsdag 3 maart 2020 om 7 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) (het eerste hoofdstuk met) de cijfers van de raming voor de Nederlandse economie voor 2020 en 2021 en een korte update van de middellangetermijnverkenning (MLT). Deze verkenning is één van de bouwstenen voor de vorming van het beleid in 2022 -2025. In de raming vraagt het CPB altijd aandacht voor een speciaal onderwerp. Dit keer wordt er aandacht besteed aan de ongelijke kansen voor kinderen in Nederland. Op 3 maart om 9.30 uur zal Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, de raming op achtergrondbasis toelichten voor de pers. Pieter Hasekamp is vanaf 10.30 uur beschikbaar voor quotes. 

Wanneer?
Dinsdag 3 maart 2020 om 9.30 uur 

Waar?
Centraal Planbureau, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Aanmelden en legitimatie
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kunt u doen bij Suzanne van Gils, s.van.gils@cpb.nl, 06-21560776. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen. 

De gehele raming zal op 17 maart om 7 uur op de website www.cpb.nl worden gepubliceerd.