This publication is in Dutch, there is no English translation!
April 2, 2020

Terugbetalen studieleningen

Oud-studenten die in 2012 zijn begonnen met aflossen betalen hun studieschuld ongeveer conform verwachting terug. Na zeven jaar in de aflosfase is de schuld, inclusief herberekeningen van de openstaande schuld, met 36% verminderd. Dat is 2%-punt minder dan verwacht op basis van een eerdere CPB-notitie over dit onderwerp. Ruim een derde van de oud-studenten heeft zijn of haar studieschuld vanaf 2012 binnen zeven jaar al volledig afgelost. De onderzochte groep valt nog onder de oude aflosregels. Er is nog geen informatie beschikbaar over aflossingen van studenten die vallen onder de in 2015 ingevoerde Wet studievoorschot, omdat de aflosfase pas twee tot drie jaar na het afronden van de studie begint.
No title

Deze publicatie verschijnt tijdens de coronacrisis, maar is eerder geschreven.  Het is mogelijk dat de resultaten en aanbevelingen door de snelle en onvoorspelbare ontwikkelingen in een ander licht komen te staan.

Read more about