This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 14, 2020

Arbeidsmarkt: sterke daling gewerkte uren

De daling in de werkzame beroepsbevolking is vooralsnog beperkt, maar het aantal gewerkte uren is met 13% sterk afgenomen. De beperkte daling in de werkzame beroepsbevolking (personen) komt mede door de speciale beleidsmaatregelen zoals de NOW en de Tozo. Achter de schermen is er echter sprake van een sterke daling in het aantal gewerkte uren. Deze daling vindt vooral plaats in de horeca, detailhandel, transport- en cultuursector, onder zelfstandigen, vrouwen en laag opgeleiden. Hoe gaat het verder op de arbeidsmarkt? De huidige crisis is zonder hedendaags precedent. De werkloosheid zal echter sterk gaan oplopen, zowel door een dalende vraag naar arbeid als door een grote verschuiving van personeel tussen sectoren.
No title
This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 14, 2020
De CPB arbeidsmarktmonitor geeft een overzicht van de meest recente cijfers van een groot aantal arbeidsmarktvariabelen, en het verloop in de afgelopen decennia. De monitor, met cijfers van het CBS en het UWV, dient als achtergrondinformatie bij de CPB-ramingen en coronapublicaties over de arbeidsmarkt.
No title

Een overzicht van de meest recente cijfers van een groot aantal arbeidsmarktvariabelen, zoals de werkgelegenheid, werkloosheid en het aantal openstaande vacatures. 

Read more about