This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 28, 2020

Briefadvies Covid-19 Overleg Planbureaus: Aandachtspunten voor een herstelbeleid

Er is behoefte aan verbreding van de kennisbasis bij het vormgeven van het (post-)Covid-19 beleid. SCP, CPB, PBL en RIVM hebben besloten hun kennis te coördineren en aan te bieden. Het kabinet heeft dit aanbod aanvaard en aan de planbureaus advies gevraagd “over die punten die zij zelf relevant achten om nu met spoed onder de aandacht van het kabinet te brengen”. Deze brief is een antwoord van de planbureaus op dat verzoek, waarin is samengewerkt met het RIVM.
No title

Contacts

Suzanne van Gils

Read more about