This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 29, 2020

Opties voor vraagstimulering

Stimulering van de vraag op korte termijn kan de duur en diepte van de recessie als gevolg van corona beperken. Versterking van de automatische stabilisatoren door WW en bijstandsuitkeringen toegankelijker of genereuzer te maken, bevorderen van de arbeidsmarktmobiliteit, of het naar voren halen van geplande investeringen kunnen de vraag op korte termijn stimuleren en daarmee de duur en diepte van de recessie mogelijk beperken. Ook tijdelijke belastingverlagingen kunnen de vraag stimuleren, maar het is belangrijk om deze te laten aansluiten bij de geambieerde belastingmix op de lange termijn.
No title

Aan de huidige recessie liggen zowel aanbodbeperkingen als vraaguitval ten grondslag. Automatische stabilisatie en twee noodpakketten beperken op dit moment de negatieve economische gevolgen van de recessie. Omdat een deel van de recessie komt door wegvallende vraag, is een case te maken voor vraagstimulering als de noodpakketten eind september aflopen. Het is dan wel van belang dat bestaande knelpunten in het aanbod niet worden vergroot, of nieuwe gecreëerd.

Goed ontworpen begrotingsmaatregelen, in de vorm van verhoogde overheidsuitgaven of belastingverlagingen, kunnen op korte termijn de vraag stimuleren om zo de duur en diepte van de coronacrisis te beperken. Daarbij is het van belang ervoor te zorgen dat de kortetermijnvoordelen niet leiden tot economische schade op de lange termijn. Om dit te voorkomen worden vier beginselen onderscheden. Om te beginnen moet begrotingsbeleid de economie op het juiste moment stimuleren, dus tijdigheid is van belang. Daarnaast moet begrotingsstimulus gericht zijn, hoe gerichter  des te meer 'waar voor je geld' die zal opleveren. Om economische schade op de lange termijn te voorkomen, voorkomt tijdelijkheid  van de stimulans structureel beslag op de overheidsfinanciën. Tenslotte, is het van belang om maatregelen te nemen die niet strijdig zijn met de doelen die voor de lange termijn gesteld zijn. 

Authors

Sander van Veldhuizen

Read more about