This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 15, 2020

Certificering budgettaire raming Wet aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling

Deze CPB Notitie certificeert de raming van het budgettaire effect van de aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. De raming kent een hoge mate van onzekerheid, vanwege de onzekere grondslagontwikkeling en gedragsreacties.

In deze notitie certificeert het Centraal Planbureau (CPB) de budgettaire raming door het ministerie van Financiën van de fiscale beleidsmaatregel uit het wetsvoorstel Wet aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling. De maatregel betreft de introductie in 2021 van een nieuwe set voorwaarden in de vennootschapsbelasting voor de liquidatieverliesregeling bij deelnemingen en de stakingsverliesregeling bij vaste inrichtingen. Door de beperkingen kunnen er minder liquidatie- en stakingsverliezen verrekend worden.

Authors

Maurits van Kempen
Sander van Veldhuizen

Read more about