This document is in Dutch, there is no English translation.
November 24, 2020

Certificering budgettaire raming Wet afbouw salderingsregeling

Deze CPB Notitie certificeert de raming van het budgettaire effect van de afbouw van de salderingsregeling in de energiebelasting. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. De raming kent een hoge mate van onzekerheid, vanwege de onzekere toekomstige ontwikkeling van de elektriciteitsproductie en het elektriciteitsverbruik.

In deze notitie certificeert het Centraal Planbureau (CPB) de budgettaire raming door het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van de fiscale beleidsmaatregel uit het wetsvoorstel Wet afbouw salderingsregeling. De maatregel betreft het per 2023 geleidelijk afbouwen van de salderingsregeling voor kleinverbruikers. Daardoor kunnen kleinverbruikers een steeds kleiner percentage van de door hun op het net geleverde elektriciteit salderen. Dit percentage wordt afgebouwd naar nul in 2031.

Contacts

Foto Maurits van Kempen
Maurits van Kempen +31 6 25309291 Read more
Sander van Veldhuizen Read more

Read more about