This document is in Dutch, there is no English translation.
September 3, 2020

Certificering budgettaire raming Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Deze CPB Notitie certificeert de raming van de budgettaire effecten van het mogelijk maken van de pensioenuitkering als bedrag ineens, een tijdelijke vrijstelling in de RVU-heffing en de uitbreiding van het verlofsparen. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregelen redelijk en neutraal. De raming voor het bedrag ineens en de RVU-vrijstelling kennen een hoge mate van onzekerheid door onzekerheid over het gebruik van regelingen en de optredende gedragseffecten. De raming van de uitbreiding van het verlofsparen is met gemiddelde onzekerheid omgeven.

In deze notitie certificeert het Centraal Planbureau (CPB) de budgettaire ramingen door het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de fiscale beleidsmaatregelen uit het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. De pensioenmaatregelen betreffen de mogelijkheid om een deel van de waarde van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof.

Contacts

Foto Maurits van Kempen
Maurits van Kempen +31 6 25309291 Read more
Rik Dillingh +31 6 29495142 Read more
Sander van Veldhuizen Read more
Foto Francis Weyzig
Francis Weyzig +31 6 27511852 Read more

Read more about