This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 16, 2020

Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers

Afbouw crisisondersteuning zelfstandig ondernemers past bij volgende fase

Press release
Als de overheidssteun aan zelfstandig ondernemers in oktober wordt voortgezet, ligt beperking van de steun tot alleen diegenen met weinig vermogen economisch gezien het meest voor de hand. Dit stimuleert zelfstandigen om hun werkzaamheden aan te passen aan de nieuwe situatie, waarin langdurig getroffen sectoren krimpen en andere sectoren juist groeien. Ook komt het geld dan alleen terecht bij mensen voor wie deze steun bedoeld is: zelfstandigen die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een toets op het eigen vermogen verhoogt wel de uitvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde. Dit volgt uit de publicatie ‘Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers’ van het Centraal Planbureau.
No title

In deze publicatie bespreekt het CPB verschillende varianten voor (eventuele) verlenging van de  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) per 1 oktober. Daarbij worden de effecten op de mobiliteit van zelfstandigen op de arbeidsmarkt, de doelmatigheid van de overheidsuitgaven en de uitvoeringskosten bekeken. Beëindiging van de Tozo per 1 oktober is een andere optie om de mobiliteit van zelfstandigen en de doelmatigheid van de overheidsuitgaven te bevorderen.

De Tozo is in maart 2020 door de overheid ingevoerd om zelfstandig ondernemers te ondersteunen die kampten met een acuut inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis. De Tozo-uitkering vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. Om in aanmerking te komen voor de Tozo telt het vermogen nu niet mee, sinds juni is er wel een toets op het partnerinkomen. 

Contacts

Gijs Roelofs Read more
Remco van Eijkel Read more

Contacts

Remco van Eijkel Read more
Jochem Zweerink Read more
Gijs Roelofs Read more

Read more about