This document is in Dutch, there is no English translation.
July 16, 2020

Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers

Als de overheidssteun aan zelfstandig ondernemers in oktober wordt voortgezet, ligt beperking van de steun tot alleen diegenen met weinig vermogen economisch gezien het meest voor de hand. Dit stimuleert zelfstandigen om hun werkzaamheden aan te passen aan de nieuwe situatie, waarin langdurig getroffen sectoren krimpen en andere sectoren juist groeien. Ook komt het geld dan alleen terecht bij mensen voor wie deze steun bedoeld is: zelfstandigen die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een toets op het eigen vermogen verhoogt wel de uitvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde. Dit volgt uit de publicatie ‘Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers’ van het Centraal Planbureau.
Main image

Contacts

Foto Remco van Eijkel
Remco van Eijkel +31 6 27858360 Read more
Jochem Zweerink Read more
Foto Gijs Roelofs
Gijs Roelofs +31 6 15589097 Read more

Read more about