This document is in Dutch, there is no English translation.
August 14, 2020

Lessen voor de NOW

De NOW heeft een belangrijke rol gespeeld in het behoud van werkgelegenheid aan het begin van de coronacrisis. Nu een deel van de bedrijven echter langdurig een lagere productiviteit kent, neemt het belang van zoeken naar ander werk toe. Een lagere vergoeding voor bedrijven en/of een beperking van de loondoorbetaling aan werknemers vergroot de prikkel om minder productieve banen te verlaten voor meer productieve banen. Ondersteuning in de vorm van omscholing en begeleiding van werk-naar-werk kan daar ook een bijdrage aan leveren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de publicatie ‘Lessen voor de NOW’ van het Centraal Planbureau (CPB).
Main image

Externe auteur: Pierre Koning (Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam)

Contacts

Foto Egbert Jongen
Egbert Jongen +31 6 50746439 Read more