This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 4, 2020

Stresstest huishoudens

In deze stresstest onderzoeken we de financiële schokbestendigheid van huishoudens. We onderzoeken of het huishouden na een inkomensschok nog steeds de vaste en noodzakelijke lasten kan betalen. Als dat niet het geval is, moet het huishouden een beroep doen op het vrij beschikbare vermogen. Hieruit volgt een zogeheten ‘uitzingtermijn’: het aantal maanden dat een huishouden zijn vaste en noodzakelijke lasten kan blijven betalen totdat de financiële reserves zijn uitgeput. De stresstest gaat na hoeveel huishoudens in geval van werkloosheid in financiële problemen zouden komen, maar doet geen uitspraken over het aantal huishoudens dat daadwerkelijk in de problemen komt.
No title

Externe auteurs: Jarst Weda, Alexandra van Geen (AFM)

Authors

Henk-Wim de Boer

Read more about