This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 16, 2020

Tegenbegroting 2021 van GroenLinks, PvdA en SP

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks, PvdA en SP de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2021 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2021, zoals deze door het CPB in de MEV 2021 zijn verwerkt.

GroenLinks, PvdA en SP intensiveren in hun gezamenlijke tegenbegroting voor 2020 per saldo 4,6 miljard euro. De lastenmaatregelen van de partijen hebben een effect op het EMU-saldo van 4,6 miljard euro. De partijen houden daarmee in hun tegenbegroting het EMU-saldo in 2021 ex ante ongewijzigd ten opzichte van de MEV 2021. De beleidsmatige lastenontwikkeling (blo) stijgt per saldo met 6,6 mld euro. De lastenverzwaring is opgebouwd uit een verhoging van 2,4 mld euro voor gezinnen en een verhoging van 4,2 mld euro voor bedrijven. 

Authors

Sander van Veldhuizen
Maurits van Kempen