This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 6, 2020

Certificering budgettaire ramingen Nota van Wijziging Belastingplan 2021

Deze CPB Notitie certificeert de budgettaire ramingen van de twee fiscale beleidsmaatregelen in de Nota van wijziging Belastingplan 2021. Het CPB acht de ramingen van de budgettaire effecten van de maatregelen redelijk en neutraal. De ramingen kennen een hoge mate van onzekerheid, vanwege de benodigde aannamen over de betreffende grondslagen.

De ene maatregel in de Nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK houdt in dat bedrijven met personeel in 2021 en 2022 een bepaald percentage van hun kwalificerende investeringsuitgaven in mindering kunnen brengen op de loonheffing. De andere maatregel betreft een beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting vanaf 2022. Voor het deel van de jaarwinst boven 1 mln euro wordt de verliesverrekening beperkt tot 50%. Tegelijk wordt de termijn voor voorwaartse verliesverrekening onbeperkt. 

Contacts

Photo of Francis Weyzig
Francis Weyzig +31 6 27511852 Read more
Photo of Maurits van Kempen
Maurits van Kempen +31 6 25309291 Read more

Read more about