This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 10, 2020

Discontovoet en scenario’s in MKBA’s: naar een werkbare oplossing

In de Nederlandse MKBA-praktijk worden effecten van onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen hanteerbaar gemaakt door deze toekomstige ontwikkelingen vast te leggen in verschillende scenario’s. Deze notitie gaat in op de vraag hoe om te gaan met de implicatie dat dan ook een discontovoet zou moeten worden gehanteerd die bij elk scenario hoort. Op basis van theoretische en praktische overwegingen luidt het advies om een over scenario’s ongedifferentieerde discontovoet te hanteren en tegelijkertijd met gevoeligheidsanalyses de onzekerheid over de discontovoet in beeld te brengen.

Deze notitie is opgesteld door CPB en PBL en tevens gepubliceerd als onderdeel van het Rapport Werkgroep discontovoet 2020.

Externe auteurs: Bert Hof (PBL), Gusta Renes (PBL)

Authors

Photo of Gerbert Romijn
Gerbert Romijn Get in touch Read more

Read more about