This document is in Dutch, there is no English translation.
October 20, 2020

Analyse verwachte effecten Baangerelateerde Investeringskorting en alternatieven

De tijdelijke invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) leidt tot een beperkte tijdelijke toename van bedrijfsinvesteringen en daarnaast tot een verschuiving van investeringen in de tijd. De toename is groter dan als er ingezet zou worden op alternatieve regelingen, zoals een verlaging van de winstbelasting of verhuurderheffing. Als de BIK sterker zou worden gericht op kleine bedrijven, zou dat waarschijnlijk tot een grotere toename van de investeringen leiden. De werkloosheid zou meer dalen bij een verlaging van werkgeverspremies dan door de BIK, zeker als die verlaging permanent is. Dit blijkt uit de analyse die het Centraal Planbureau (CPB) op verzoek van het ministerie van Financiën heeft uitgevoerd van BIK en verschillende alternatieven regelingen.

Op 4 maart 2021 is de tekst op pagina 20 (2e alinea) van de PDF aangepast en verduidelijkt.

Contacts

Foto Francis Weyzig
Francis Weyzig +31 6 27511852 Read more
Foto Céline van Essen
Céline van Essen +31 6 54303208 Read more
Foto Henk Kranendonk
Henk Kranendonk +31 6 21977303 Read more
Stefan Groot Read more

Read more about