This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 20, 2020

Analyse verwachte effecten Baangerelateerde Investeringskorting en alternatieven

In deze notitie presenteert het CPB een analyse van de effecten van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en verschillende alternatieven op basis van een macro-economische doorrekening en een literatuurstudie.

Op 4 maart 2021 is de tekst op pagina 20 (2e alinea) van de PDF aangepast en verduidelijkt.

Authors

Stefan Groot

Read more about