This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 10, 2020

Wijkteams en praktijkondersteuners in de jeugdzorg

De inzet van wijkteams of praktijkondersteuners bij de huisarts (POH’s) leidt nog niet tot een vermindering van het aantal kinderen in gespecialiseerde tweedelijns jeugdzorg. De decentralisatie van jeugdzorg in 2015 was juist bedoeld om gespecialiseerde zorg te verschuiven naar lichte hulp dicht bij huis, waardoor de jeugdzorg goedkoper en beter zou worden. De bevindingen willen niet zeggen dat de inzet van wijkteams of POH’s geen maatschappelijke waarde heeft. Het is mogelijk dat wijkteams en praktijkondersteuners doorverwijzen naar beter passende gespecialiseerde zorg, waardoor kinderen uiteindelijk beter worden geholpen. Het effect op de kwaliteit is niet onderzocht door het CPB. Ook is het mogelijk dat een eventueel effect van wijkteams en POH’s op het zorggebruik zich pas de komende jaren manifesteert.
No title

Authors

Remco van Eijkel
Luc Benda
Maaike Diepstraten
Minke Remmerswaal

Read more about