This publication is in Dutch, there is no English translation!
February 18, 2021

Briefadvies Planbureaus voor herstelbeleid: een doorstart van de samenleving

Het moment waarop de meest kwetsbaren in onze samenleving zijn gevaccineerd en de druk op de zorg afneemt komt dichterbij. Stapsgewijs, maar met nog veel onzekerheid, komt de samenleving uit de coronacrisis en kunnen we voorzichtig meer vooruitkijken. Wij beschouwen dit als een cruciale fase waarin epidemiologische, economische, en maatschappelijke belangen en effecten een andere onderlinge weging zullen en moeten krijgen in de besluit- en beleidsvorming. De beleidsuitdaging is om na de lockdown de samenleving daadkrachtig en doordacht te openen - met aandacht voor de gezondheidsrisico’s - waarbij de brede maatschappelijke kwetsbaarheden en de kansen die er zijn centraal staan. In deze brief benoemen we een aantal aandachtspunten bij het openen van de samenleving en maatschappelijk herstelbeleid. Hiermee bouwen we voort op ons eerdere briefadvies van 28 mei 2020 en het recente advies van de SER Denktank.
No title

Lees ook het eerdere briefadvies van 28 mei 2020 en het recente advies van de SER Denktank.

Contacts

Read more about