This publication is in Dutch, there is no English translation!
Announcement

Publicatie augustusraming

Op vrijdag 20 augustus 2021 om 08.00 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de concept-Macro Economische Verkenning 2022 (cMEV) op de website cpb.nl. Deze raming bevat een actualisatie van de economische vooruitzichten voor het lopende en komende jaar.

Date
August 20, 2021
Time
08:00
Location
https://www.cpb.nl

De cMEV is voor het kabinet traditiegetrouw het vertrekpunt voor de (augustus)besluitvorming van het kabinet voor volgend jaar. In de cMEV is het beleid t/m eind juli opgenomen. Op Prinsjesdag volgt de definitieve Macro Economische Verkenning (MEV), waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht.