This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 22, 2021

Tegenbegroting 2022 van de SP

Het CPB heeft op verzoek van de SP de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2022 bezien.
No title

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2022, zoals deze door het CPB in de MEV 2022 zijn verwerkt.

De SP intensiveert voor 2022 per saldo 13,2 miljard euro. De lastenmaatregelen van de partij hebben ook een effect op het EMU-saldo van 13,2 miljard euro. De partij houdt daarmee in de tegenbegroting het EMU-saldo in 2021 ex ante ongewijzigd ten opzichte van de MEV 2022. De beleidsmatige lastenontwikkeling (blo) stijgt per saldo met 13,2 mld euro. De lastenverzwaring is opgebouwd uit een verlaging van 1,1 mld euro voor gezinnen en een verzwaring van 14,3mld voor bedrijven.

Read more about