This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 25, 2021

Certificering budgettaire raming derde nota van wijziging Belastingplan 2022

Het CPB certificeert de verwachte budgettaire gevolgen van de belastingmaatregelen voor een lagere energierekening die het kabinet neemt. De budgettaire raming is uitvoerig getoetst en wordt door het CPB redelijk en neutraal bevonden. Wel is de raming met enige onzekerheid omgeven vanwege lastig voorspelbaar toekomstig energieverbruik. De certificering door het CPB is een manier om de transparantie en kwaliteit van budgettaire ramingen van fiscale maatregelen te borgen. De voorgenomen uitgaven aan isolatiemaatregelen via gemeenten zijn geen onderdeel van deze certificering.

In de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2022 treft het kabinet maatregelen in de energiebelasting om de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor de energierekening in 2022 te beperken. Het kabinet wil het belastingtarief op elektriciteit in de eerste schijf verlagen met 6,9 eurocent (exclusief btw, 8,4 eurocent inclusief btw) en de vaste teruggave in de energiebelasting verhogen met 190,08 euro (exclusief btw, 230 euro inclusief btw) en verwacht daarmee van 3,2 mld euro inkomsten af te zien. De maatregelen en de lagere belastingopbrengst gelden enkel voor 2022. De door het ministerie van Financiën gebruikte gegevens en aannames voor de raming volstaan volgens de toetsing van het CPB. Er is geen systematische overschatting of onderschatting van de budgettaire gevolgen voor de schatkist en de raming van de effecten wordt redelijk geacht. 

Dat betekent echter niet dat er geen onzekerheid is over de effecten. De budgettaire gevolgen hangen af van de ontwikkeling van het energieverbruik van huishoudens en bedrijven en die ontwikkeling is, mede door de schommelende energieprijzen, lastig te voorspellen. De raming van het ministerie maakt gebruik van geschikte en relatief nauwkeurige brongegevens en trekt de resultaten daarvan door naar de toekomst met behulp van de prognoses over het energieverbruik van het Planbureau voor de Leefomgeving. De prognoses zijn afhankelijk van onzekere externe factoren zoals de demografie, economie, brandstof- en CO₂-prijzen, technologie en menselijk gedrag. Door de lastig voorspelbare toekomstige grondslag van de energiebelasting concludeert het CPB dat de raming van het kabinet een ‘gemiddeld’ niveau aan onzekerheid kent.

Met de certificering geven het CPB en het ministerie van Financiën sinds 2017 invulling aan het advies in het rapport van de 15e Studiegroep Begrotingsruimte. In de notitie wordt de toetsing van de maatregelen verder toegelicht. Toelichting van de maatregelen, opgesteld door het ministerie van Financiën, bevindt zich als bijlage bij de nota van wijziging. Een gedetailleerde beschrijving van het toetsingskader is te vinden in de certificering van het Belastingplan 2022.

Authors

Maurits van Kempen
Anniek Goris - Trommelen

Read more about