This publication is in Dutch, there is no English translation!
February 9, 2022

Doorrekening herziening kindregelingen SGP

Op verzoek van de SGP heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt van de budgettaire, inkomens- en arbeidsaanbodeffecten van een wijziging van de kindregelingen. De berekening is gebaseerd op parameters in het sociale zekerheids- en belastingstelsel in 2025, zoals die bij de Miljoenennota van september 2021 golden. Er is geen rekening gehouden met voorgenomen beleidsaanpassingen in het coalitieakkoord van 15 december 2021.

In haar beleidspakket vervangt de SGP de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag door één overkoepelende kinderbijdrage. Deze wijziging is budgettair neutraal vormgegeven. De kinderbijdrage is maximaal bij een inkomen tot 25.000 euro en bouwt daarna af. Voor kinderen tot en met 5 jaar wordt een hoger bedrag ontvangen en alleenstaande ouders krijgen een dubbel bedrag ten opzichte van paren.

Read more about