This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 16, 2021

Effect van wijkteams op het gebruik van ouderenzorg

Sinds 2015 heeft ongeveer drie kwart van de gemeenten wijkteams om de toegang tot voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-zorg) te organiseren. Eerder CPB-onderzoek liet zien dat het aantal Wmo-maatwerkarrangementen voor dagbesteding en individuele begeleiding van 2015 tot en met 2017 sterker toenam in gemeenten met wijkteams dan in gemeenten die geen wijkteambenadering hanteerden. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat de invoering van wijkteams geen effect heeft gehad op het gebruik van wijkverpleging en op het aantal verpleeghuisopnamen in dezelfde periode.
No title

Authors

Timo Lambregts

Read more about