This publication is in Dutch, there is no English translation!
April 28, 2022

Certificering budgettaire ramingen Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Het CPB certificeert de budgettaire ramingen van de maatregelen uit het wetsvoorstel ‘Wet aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022’. De raming van de budgettaire effecten van de maatregelen wordt redelijk en neutraal geacht. Wel zijn de ramingen omgeven met onzekerheid.

Van 1 juli tot en met 31 december 2022 wordt het btw-tarief op de levering van energie in de vorm van aardgas, stadswarmte en elektriciteit verlaagd van 21% naar 9%. Daarnaast worden in april tot en met december 2022 ook de accijnstarieven op benzine, diesel en autogas (lpg) met 21% verlaagd. Dit komt neer op een verlaging van 17,3 eurocent per liter benzine, 11,1 eurocent per liter diesel en 4,1 eurocent per liter lpg. Tot slot vervalt bij de verhoging van de brandstofaccijnzen begin 2023 de aangifteplicht over de aangelegde voorraden. De ramingen van de btw- en accijnsverlagingen zijn uitvoerig getoetst. De onzekerheid rond de btw-raming is hoog, omdat de energieprijsontwikkeling volatiel is en aanzet tot gedragsreacties in het energieverbruik. De onzekerheid rond de accijnsraming wordt als gemiddeld beoordeeld, vanwege de effecten van hoge brandstofprijzen op de accijnsopbrengsten. De raming van het vervallen van de aangifteplicht over brandstofvoorraden kent een hoge onzekerheid, vanwege grote potentiële gedragseffecten. 

Authors

Maurits van Kempen
Anniek Goris - Trommelen

Read more about