This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 2, 2022

Certificering budgettaire raming derde nota van wijziging Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het CPB certificeert de budgettaire raming van de maatregel bij de derde nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. De budgettaire raming is uitvoerig getoetst en wordt redelijk en neutraal geacht. Wel kent de raming door diverse onzekere aannamen en de grote gedragsreacties van aanmerkelijkbelanghouders een hoge onzekerheid.

De nota van wijziging verhoogt het drempelbedrag van 500.000 euro naar 700.000 euro waarbij de schuld aan eigen vennootschap wordt aangemerkt als box-2-inkomen. Eerder certificeerde het CPB de raming in het oorspronkelijke wetsvoorstel, de raming uit de nota wijziging bouwt daarop voort. De aanpassing van de drempel gaat samen met de rest van de wet in per 2023. 

Authors

Maurits van Kempen
Anniek Goris - Trommelen

Read more about