This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 8, 2022

CPB analyseert maatregelen in Herstel- en Veerkrachtplan

Het CPB heeft een analyse uitgevoerd van de maatregelen in het Herstel- en Veerkrachtplan. Dit plan is vereist om geld uit de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie te ontvangen. Voor Nederland gaat het om 4,7 mld euro. Deze CPB-analyse vormt input voor een bredere impactanalyse opgesteld door het ministerie van Financiën.
No title

Het CPB heeft het maatregelenpakket doorgerekend met als uitkomst het effect op de economische groei, werkgelegenheid en overheidsfinanciën op de korte en middellange termijn. Deze focus verhoudt zich niet noodzakelijkerwijs tot het doel van de maatregelen, zoals het versterken van productiviteitsgroei op de langere termijn, het versnellen van de energietransitie of het verkleinen van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

De analyse laat zeer beperkte macro-economische effecten op de korte en middellange termijn zien. De belangrijkste reden hiervoor is de beperkte omvang van de budgettaire impuls ten opzichte van de totale economie en de tijdelijkheid van een groot aantal maatregelen. Daarnaast werken verschillende maatregelen qua effect tegen elkaar in.