This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 24, 2022

Evaluatie experimenten Participatiewet: effecten op brede baten

Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de ‘bijstandsexperimenten’ op het gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gezondheid en problematische schulden. Over het algemeen is er geen sprake van duidelijke effecten in de gemeenten waar geëxperimenteerd is, met uitzondering van de gemeente Utrecht. Daar nam het Wmo-gebruik toe als gevolg van de experimenten. Dit brengt weliswaar hogere kosten met zich mee, maar kan ook baten opleveren die er op den duur voor zorgen dat bijstandsgerechtigden makkelijker de weg naar werk vinden. Er zijn geen effecten op gezondheid en problematische schulden gevonden.
No title

Read more about