This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 16, 2022

Gewoon Doen

In de lente van 2022 is het Centraal Planbureau (CPB) geëvalueerd door een onafhankelijke visitatiecommissie in opdracht van de CPC, het toezichtsorgaan van het CPB. De visitatiecommissie constateert dat het goed gaat met het CPB en dat de aanbevelingen van de vorige visitatiecommissie uit 2016 in belangrijke mate een vertaling in beleid en praktijk van het CPB hebben gevonden. Hierdoor is de toekomstbestendigheid van het bureau de afgelopen jaren verbeterd, zowel in inhoudelijke als in organisatorische zin. De solide wetenschappelijke kwaliteit en hoge maatschappelijke relevantie van het CPB-werk zijn opnieuw bevestigd.
No title