This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 14, 2022

KNW(1,5%)-scenarioset voor pensioenberekeningen

In juni 2020 heeft het CPB - op verzoek van de stuurgroep van de uitwerking van het pensioenakkoord - berekeningen gemaakt over de effecten van de nieuwe pensioenregels voor het kapitaalgedekte tweedepijlerpensioen. Daarbij is gebruik gemaakt van de KNW(1,5%)-scenarioset, die is gebaseerd op het advies van de Commissie Parameters 2014 en een model van Koijen, Nijman en Werker (2010). Op verzoek van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, naar aanleiding van een informatieverzoek van de Tweede Kamer, maakt het CPB deze scenarioset openbaar. Dit als aanvulling op de beschrijving van de scenarioset in de CPB Notitie ‘Pensioenberekeningen voor drie scenariosets’ De scenarioset is op te vragen via het contactformulier.

Lees ook de publicaties:

De scenarioset is op te vragen via het contactformulier, te openen door de link 'Neem contact op' bij de contactpersoon aan te klikken.

Contacts