This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 22, 2022

Ramingsmethodiek armoederaming

In de Macro Economische Verkenning 2023 raamde het Centraal Planbureau (CPB) dat 4,9% van alle personen in Nederland in 2023 in armoede zal leven. Dit was de eerste keer dat er een armoederaming verscheen in de kerngegevenstabel van een reguliere raming van het CPB. Nu is de armoederaming onderdeel geworden van het CPB’s standaardinstrumentarium. In de toekomst zal deze daarom in meer publicaties en analyses worden meegenomen. Deze publicatie dient als toelichting bij en uitleg van de methodiek van de armoederaming.