This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 23, 2023

Certificering budgettaire raming Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

Het CPB certificeert de raming van het budgettaire effect van de fiscale maatregel uit de Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing. Vanwege de budgettaire omvang is de raming uitvoerig getoetst. Het CPB acht de raming van het effect van de maatregel redelijk en neutraal, met een hoge mate van onzekerheid.

Van december 2022 tot en met juni 2023 wordt een nieuwe belasting geheven bij elektriciteitsproducenten. Boven een bepaalde omzet per MWh wordt over het meerdere een heffing van 90% geïntroduceerd. De grens per MWh is afhankelijk van de productietechniek. De opbrengst van de maatregel komt volgens de raming volledig uit december 2022, vanwege de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen sindsdien. De voornaamste bron van onzekerheid in de raming is in hoeverre producenten langetermijncontracten hebben afgesloten. 

Authors

Read more about