This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 30, 2023

Uitbreiding heterogeniteit in koopkrachtberekeningen: een verkenning

Verschillende types huishoudens worden verschillend geraakt door actuele ontwikkelingen. Hoe kan het Centraal Planbureau dat zo goed mogelijk in beeld brengen in de analyses van koopkracht en armoede? Het CPB heeft enkele mogelijkheden verkend om daar beter rekening mee te kunnen houden. Dit biedt aanknopingspunten om in de toekomst de gevolgen van schokken beter te kunnen duiden.
No title