This publication is in Dutch, there is no English translation!
January 22, 2024

Certificering budgettaire ramingen Belastingplan 2024 en fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw 2024

Het CPB certificeert budgettaire ramingen van drie nog niet gecertificeerde maatregelen uit het wetsvoorstel fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw 2024 (inclusief nota van wijziging) en een maatregel uit de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2024.

In totaal zijn vier fiscale maatregelen aan een toetsing onderworpen. De getoetste maatregelen hebben een geraamd budgettair effect van minimaal 50 miljoen euro, een sterk onzekere grondslag en/of grote gedragseffecten. Drie ramingen krijgen het onzekerheidsoordeel ‘hoog’ en één maatregel het oordeel ‘laag’.

Read more about