This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 14, 2024

Effecten van het diversiteitsquotum op de korte termijn

De Wet ingroeiquotum en streefcijfers (ook wel aangeduid als het ‘vrouwenquotum’) die sinds 2022 van kracht is, heeft geleid tot een betere balans in de man-vrouwverhouding binnen de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven. Dat concluderen het Centraal Planbureau, de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen, Bureau Pouwels en het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onderzoek naar het effect van de invoering van het quotum dat op 14 maart is gepubliceerd.
No title

Authors

Aukje Nieuwenhuis (Rijksuniversiteit Groningen)
Babette Pouwels (Bureau Pouwels)
Egbert Jongen (Universiteit Leiden)
Harry Garretsen (Rijksuniversiteit Groningen)
Janka Stoker (Rijksuniversiteit Groningen)
Ans Merens (SCP)

Read more about