This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 18, 2024

Wereldhandel in 2023 afgenomen

Hoewel de wereldhandel in de maand december nog een bescheiden toename liet zien, is de wereldhandel over heel 2023 met bijna 2% afgenomen ten opzichte van 2022. Met uitzondering van China, lieten alle delen van de wereld het afgelopen jaar een terugloop zien wat betreft in- en uitvoer van goederen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau.
No title

De afname van de wereldhandel is onder meer het gevolg van een verschuiving van goederen naar diensten, een kwakkelende wereldeconomie, de hoge inflatie en geopolitieke spanningen. De daling van de handel is zichtbaar in vrijwel alle delen van de wereld, met het Verenigd Koninkrijk als negatieve uitschieter. Daar daalde de in- en uitvoer het sterkst. China is de positieve uitschieter. Alleen in dit land nam zowel de in- als de uitvoer het afgelopen jaar toe. Ook in de Verenigde Staten nam de uitvoer toe, maar daalde de invoer. 

Werelddeel/land Invoer 2023 t.o.v. 2022 Uitvoer 2023 t.o.v. 2022
Eurozone -5,10% -3,00%
Verenigd Koninkrijk -8,40% -8,00%
Japan -4,30% -1,30%
Overig ontwikkeld Azië -6,60% -3,40%
Opkomend Azië, excl. China -3,70% -3,90%
Latijns-Amerika -4,30% -1,10%
China 2,90% 3,00%
Verenigde Staten -1,80%

3,30%

 

Handelsstromen veranderd

Door de geopolitieke spanningen tussen de VS en China en de oorlog in Oekraïne is vooral de richting van de handelsstromen veranderd. Zo handelt de EU nu minder met Rusland, maar meer met landen als Turkije en India. De verwachting is dat de invloed van geopolitieke spanningen op de onderlinge handelsstromen voorlopig nog aanhoudt, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs ook geldt voor het effect op het volume van de wereldhandel. De CPB-onderzoekers verwachten dat die in de toekomst weer in lijn komt met de wereldwijde economische groei. 

De CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. De eerstvolgende reguliere CPB Wereldhandelsmonitor over de verslagmaand januari 2024 verschijnt op 25 maart aanstaande. 

Contacts

Read more about