This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 28, 2024

Publieke projectfinanciering: wanneer en hoe?

Overheden die optreden als directe financier van private projecten kunnen zich het beste richten op projecten met grote maatschappelijke baten en op kleine en/of jonge bedrijven. Dit vergroot de kans dat overheidsgeld zo doeltreffend mogelijk wordt ingezet. Dat blijkt uit het CPB-onderzoek Publieke projectfinanciering: wanneer en hoe? dat op 28 maart is gepubliceerd. Daarin geeft het CPB handvatten voor het inzetten en ontwerpen van publieke projectfinanciering.
No title