This publication is in Dutch, there is no English translation!
April 4, 2024

Prijsontwikkeling van consumptie: verschillen tussen huishoudens

De mate waarin huishoudens worden geraakt door prijsveranderingen van goederen en diensten varieert sterker binnen inkomensgroepen dan tussen inkomensgroepen. Dat maakt gericht koopkrachtbeleid bij prijsschokken lastig vorm te geven. Dat blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Prijsontwikkeling van consumptie: verschillen tussen huishoudens’ dat op 4 april is gepubliceerd.
No title