This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 21, 2024

Analyse budgettaire en economische effecten van het hoofdlijnenakkoord 2025-2028

Het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 van PVV, VVD, NSC en BBB verbetert het overheidssaldo en de overheidsschuld in 2028 ten opzichte van de situatie met ongewijzigd beleid (‘het basispad’). De koopkracht van huishoudens stijgt in doorsnee met 0,2% per jaar ten opzichte van het basispad. Dat blijkt uit de analyse van de budgettaire en economische effecten van het akkoord die het Centraal Planbureau (CPB) vandaag heeft gepubliceerd.
No title

Contacts