May 10, 2001

Beperking CO2-emissiehandel nadelig voor mondiale economie

Klimaatbeleid vraagt om het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit valt op verschillende manieren te bereiken. Het door de EU gepropageerde beperken van internationale CO2-emissiehandel heeft vaak een negatief economisch effect op betrokken landen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.