December 6, 2001

Groei Nederlandse economie valt dit jaar tegen; gering herstel in 2002

De gevolgen van de malaise in de wereldeconomie zijn ook in Nederland duidelijk voelbaar. De economische groei bedraagt dit jaar naar verwachting slechts 1%. Voornamelijk door tegenvallende voorlopige CBS-cijfers voor het derde kwartaal is de groeiraming ten opzicht van de vorige raming met 0,5% neerwaarts bijgesteld.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks