January 18, 2002

SER-voorstel WAO leidt tot minder uitkeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid

Het WAO-voorstel van de SER zal leiden tot een veel kleinere WAO-instroom dan in het huidige systeem. Ook al stromen gedeeltelijk en tijdelijk arbeidsongeschikten voor een groot deel andere regelingen in, waaronder de voorgestelde loonaanvullingsregeling, toch neemt het totaal aantal uitkeringen per saldo af.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.