June 20, 2002

Export motor voor groeiherstel vanaf tweede helft 2002

In navolging van de Amerikaanse economie trekt de economie in het eurogebied en ook in Nederland weer aan: het dieptepunt van de conjunctuur lijkt voorbij. De tweede helft van 2002 zal de Nederlandse economie naar verwachting een duidelijke groei laten zien van bijna 2% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.