November 3, 2011

Presentatie van het boek "Europa in crisis"

Hierbij nodigt het CPB vertegenwoordigers van de media uit om op maandag 14 november de presentatie van het boek "Europa in crisis" bij te wonen. Met het boek poogt het CPB voor een breed publiek helderheid te scheppen in de vaak ingewikkelde discussies over de Europese schuldencrisis.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.