November 12, 2012

Actualisatie analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord

Doorrekening geactualiseerd financieel kader Regeerakkoord

Press release
Op verzoek van de minister-president heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de economische effecten van het geactualiseerde financieel kader van het Regeerakkoord. In deze actualisatie blijft sprake van herverdeling van hoge naar lage inkomens, maar in mindere mate dan in de CPB Notitie van 29 oktober jl.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Johannes Hers
Wim Suyker
Daniel van Vuuren