October 13, 2003

Afschaffing fiscale faciliëring van prepensioensparen

De uiteindelijke effecten van afschaffing van de fiscale faciliteiten voor prepensioensparen op de arbeidsparticipatie en op het overheidsbudget zijn in belangrijke mate afhankelijk van de reacties van de sociale partners en de betrokken individuen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Peter Kooiman
Ate Nieuwenhuis
Martijn van de Ven
Frans Suijker

Read more about