January 20, 2004

Ageing and international capital flows

Risico van tegenvallende rendementen op pensioensparen is reëel

Press release
Het gevaar dat de opbrengsten van pensioensparen in de toekomst zullen tegenvallen, is niet denkbeeldig. Met het oog op toekomstige vergrijzing proberen alle ontwikkelde landen gelijktijdig meer te sparen voor pensioenen. Hierdoor kunnen goede beleggingsmogelijkheden uitgeput raken en kan het rendement op de besparingen onder druk komen te staan.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

This CPB Document provides a comprehensive overview, by considering various questions. What are the differences in the demographic process of ageing across countries? Does ageing lead to a capital outflow? How mobile is capital? What are the effects of a lower rate of return on (pension) savings?

Authors

Casper van Ewijk
Erik Canton
Paul Tang