March 25, 2005

Analyse SER-voorstel hervorming WW

SER-voorstel leidt tot volumereductie WW

Press release
Het SER-voorstel tot hervorming van de WW levert een structurele vermindering van het beroep op de WW op van initieel, d.w.z. nog zonder rekening te houden met gedragseffecten, 43 000 uitkeringsjaren. Als ook gedragseffecten in beschouwing worden genomen, dan zal het aantal uitkeringsjaren ongeveer 1 000 minder afnemen, ofwel met 42 000.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.