March 18, 2002

Analyse van het SER-advies "Werken aan arbeidsgeschiktheid"

CPB houdt twijfels of nieuw SER-voorstel WAO de gewenste effecten zal bereiken

Press release
Het blijft twijfelachtig of de nieuwe WAO-voorstellen van de SER de beoogde doelen zullen bereiken. Weliswaar zijn de voorstellen inmiddels op diverse punten verder uitgewerkt, maar het succes hangt nog steeds af van de voorgestelde aanscherping van de keuringspraktijk.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Paul Besseling
Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about