March 11, 2010

Arbeidskosten per eenheid product CEP 2010

In paragraaf 2.3 van het CEP 2010 wordt de relatieve ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in de Nederlandse verwerkende industrie besproken. Deze indicator verschaft inzicht in de ontwikkeling van de prijsconcurrentiepositie van Nederlandse exportproducten.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors